Начало
Home
За нас
About us
Събития
Events
Полезно
Information
Контакти
Contacts
Monday May 27, 2024

SCIENTIFIC PROGRAM

СЪОБЩЕНИЕ   ТЕМИ   ПРОГРАМА
АБСТРАКТИ   РЕГИСТРАЦИЯ
СРОКОВЕ КОМИТЕТИ КОНТАКТИ
Срокът за подаване на абстракти е удължен
до
 25 Октомври 2016
Срокът за подаване на пълните текстове на докладите е удължен

до 30 Октомври 2016 
ANNOUNCEMENT   CONFERENCE TOPICS   SCIENTIFIC PROGRAMABSRACT SUBMISSION   REGISTRATION
IMPORTANT DATES   COMMITTEES   CONTACTS
Abstract Substitution deadline is extended
till
 25 October 2016
Full text paper submission is extended

till 30 October 2016 

НАУЧНА ПРОГРАМА

Конференцията е тридневна и ще включва пленарни, научни и постерни сесии, специализирани курсове, сателитни симпозиуми и кръгли маси. Всички сесии ще включват поканени лекции.

Официален език: английски

Представяне на докладите: устно или постер

SCIENTIFIC PROGRAM

The Conference is planned as a three-day program of events, which will include plenary sessions, scientific sessions, poster sessions, refresher courses, satellite symposiums and round tables. All sessions will comprise invited keynote lectures.

Official language: Bulgarian and English

Presentation of papers: orally or by poster