Начало
Home
За нас
About us
Събития
Events
Полезно
Information
Контакти
Contacts
Friday March 23, 2018

XII-th NATIONAL MEDICAL PHYSICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING CONFERENCE – NMPEC

СЪОБЩЕНИЕ   ТЕМИ   ПРОГРАМА АБСТРАКТИ   РЕГИСТРАЦИЯ СРОКОВЕ КОМИТЕТИ КОНТАКТИ 
Срокът за подаване на абстракти е удължен
до
25 Октомври 2016
Срокът за подаване на пълните текстове на докладите е удължен
до 
30 Октомври 2016
ANNOUNCEMENT   CONFERENCE TOPICS   SCIENTIFIC PROGRAM ABSRACT SUBMISSION   REGISTRATION IMPORTANT DATES   COMMITTEES   CONTACTS 
Abstract Substitution deadline is extended
till
25 October 2016
Full text paper submission is extended
till 
30 October 2016 

XII-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКА ФИЗИКА И БИОМЕДИЦИНСКО ИНЖЕНЕРСТВО 

С международно участие

СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ
3- 5 Ноември 2016

НОВИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ В МЕДИЦИНАТА

XII-та Национална конференция на Българското Дружество по Биомедицинска физика и инженерство и 45 години Българско Дружество по Биомедицинска физика и Инженерство – 45 години път към развитие

Организатор

 

Българско Дружество по Биомедицинска Физика и Инженерство

Съорганизатор

Съюз на Физиците в България

 
 
 
Плакат
 
Второ съобщение
 
Образец за публикуване на доклад в пълнен текст
 

ПРОГРАМА

XII-th NATIONAL MEDICAL PHYSICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING CONFERENCE – NMPEC

With International participationстие

СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ
3- 5 November 2016

NEW TECHNOLOGIES FOR EXPLORATION AND TREATMENT IN MEDICINE

XII-th National Congress of Bulgarian Society of Biomedical Physics and Engineering-BSBPE and 45 years Bulgarian Society of Biomedical Physics and Engineering- 45 years of excellence

Organizer

 

Bulgarian Society of Biomedical Physics and  Engineering

Co-organizer

Union of Physicists in Bulgaria

 
Poster
 
Second Announsment 
 
Full paper text template 
 

SCIENTIFIC PROGRAM