Начало
Home
За нас
About us
Събития
Events
Полезно
Information
Контакти
Contacts
Thursday April 18, 2024

XII-th NATIONAL MEDICAL PHYSICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING CONFERENCE – NMPEC

СЪОБЩЕНИЕ   ТЕМИ   ПРОГРАМА АБСТРАКТИ   РЕГИСТРАЦИЯ СРОКОВЕ КОМИТЕТИ КОНТАКТИ 

Сборник с пълните текстове:

Част 1
Част 2

 

ANNOUNCEMENT   CONFERENCE TOPICS   SCIENTIFIC PROGRAM ABSRACT SUBMISSION   REGISTRATION IMPORTANT DATES   COMMITTEES   CONTACTS 

Booklet with full articles:

Part 1
Part 2

XII-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКА ФИЗИКА И БИОМЕДИЦИНСКО ИНЖЕНЕРСТВО 

С международно участие

СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ
3- 5 Ноември 2016

НОВИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ В МЕДИЦИНАТА

XII-та Национална конференция на Българското Дружество по Биомедицинска физика и инженерство и 45 години Българско Дружество по Биомедицинска физика и Инженерство – 45 години път към развитие

Организатор

 

Българско Дружество по Биомедицинска Физика и Инженерство

Съорганизатор

Съюз на Физиците в България

 
 
 
Плакат
 
Второ съобщение
 
Образец за публикуване на доклад в пълнен текст
 

ПРОГРАМА

XII-th NATIONAL MEDICAL PHYSICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING CONFERENCE – NMPEC

With International participationстие

СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ
3- 5 November 2016

NEW TECHNOLOGIES FOR EXPLORATION AND TREATMENT IN MEDICINE

XII-th National Congress of Bulgarian Society of Biomedical Physics and Engineering-BSBPE and 45 years Bulgarian Society of Biomedical Physics and Engineering- 45 years of excellence

Organizer

 

Bulgarian Society of Biomedical Physics and  Engineering

Co-organizer

Union of Physicists in Bulgaria

 
Poster
 
Second Announsment 
 
Full paper text template 
 

SCIENTIFIC PROGRAM