Начало
Home
За нас
About us
Събития
Events
Полезно
Information
Контакти
Contacts
Friday November 16, 2018

Полезно/Information

 Проект на Критерии за придобиване и поддържане на званието „експерт по медицинска физика“ тук.

=============================================================================

EFOMP сформира през 2016 г. комисия за сертифициране на медицински физици и медицински физици-експерти
EEB (EFOMP Examination Board, вж. Terms of Reference of EEB). Желаещите да получат диплома от EFOMP могат да се явят на изпит след заплащане на такса. Изпитът се провежда за всяко от трите основни направления в медицинската физика – образна диагностика, нуклеарна медицина и лъчелечение.
Втората изпитна сесия ще се състои на 21-22.08.2018 г. в Копенхаген преди Втори Европейски конгрес по медицинска физика в трите направления – образна диагностика и интервенционална рентгенология, нуклеарна медицина и лъчелечение. Участниците в конгреса могат да ползват 20% отстъпка от таксата за явяване на изпит.
Повече информация тук и тук.
=============================================================================
Европейското дружество по радиoтерапия и онкология (ESTRO)
предоставя възможност на специалисти от България да участват
с по-ниска регистрационна такса в курсовете на ESTRO, организирани в Европа.
Един от курсовете през 2014 г. на тема
EVIDENCE-BASED RADIATION ONCOLOGY: A CLINICAL REFRESHER COURSE WITH A METHODOLOGICAL BASIS
ще се проведе в България , което предоставя допълнителен шанс за участие.
За повече информация: http://www.estro.org/school
Изтеглете формуляра за регистрация за курсовете през 2014 г. тук.

=============================================================================

Международната организация по медицинска физика обяви
7 ноември 2013 г.
за

Международен ден на медицинската физика.
Очаквайте скоро програмата за отбелязването на този ден в България

============================================================================


Международният център по медицинска физика ICTP в Триест, Италия,
обявява прием по  нова магистърска програма по медицинска физика за 2014 г.
Краен срок за кандидатстване: 31 август 2013
http://www.ictp.it/programmes/mmp.aspx

============================================================================

International Conference on Medical Physics 
Brighton, UK
1st – 4th September 2013
http://www.icmp2013.org/
Членовете на БДБФИ могат да кандидатстват за стипендия за участие в конференцията

============================================================================

EFOMP School for Medical Physics Experts
July 4 – 6, 2013
Prague,Czech Republic
Clinical Medical Device Management: Specification, acceptance testing, commissioning,
QC and advanced applications in Whole-body PET/CT
Повече информация ще намерите тук
Можете да кандидатствате за стипендия от EFOMP, ако сте член на БДБФИ

============================================================================

Statement of Collaboration between IOMP and IRPA on the Use of Ionizing Radiation in Health Care

============================================================================

EFOMP публикува препоръки за ролята на медицинските физици в магнитно-резонансната образна диагностика:
EFOMP Policy Statement No 14: The role of the Medical Physicist in the management of safety within the magnetic resonance imaging environment: EFOMP recommendations

============================================================================

European Medical ALARA Network (EMAN)
http://www.eman-network.eu/
първи бюлетин
втори бюлетин