Начало
Home
За нас
About us
Събития
Events
Полезно
Information
Контакти
Contacts
Saturday March 28, 2020

Полезно/Information

 Критерии за придобиване и поддържане на званието „експерт по медицинска физика“, подадени в НЦРРЗ  тук.

=============================================================================

EFOMP – European School for Medical Physics Experts (ESMPE)

Statistics in Medical Physics

23rd-25th April 2020, Athens, Greece  https://www.efomp.org/uploads/EFOMP_School_2020_S.pdf

=============================================================================

EFOMP – European School for Medical Physics Experts (ESMPE)

Innovation in technology in Nuclear Medicine

23rd-25th January 2020, Prague, Czech Republic  https://www.efomp.org/index.php?r=regforms/application&id=9

=============================================================================

ESTRO Research Course in Radiotherapy Physics 2019

3rd-6th November 2019, Madrid, Spain  https://www.estro.org/school/list-courses-school-main-pages/2019-courses/2019-madrid-research-course-in-radiotherapy-physics

=============================================================================

Следващата изпитна сесия на EFOMP Examination Board ще се състои на 8-9.10.2019 г. в гр. Варшава, Полша, преди провеждането на Европейското училище по Планиращи системи.  https://www.efomp.org/index.php?r=news&id=2

=============================================================================

Radiation Protection of Patients IAEA Free training material  https://www.iaea.org/resources/rpop/resources/training-material

=============================================================================

Radiation Protection of Patients IAEA Online training https://www.iaea.org/resources/rpop/resources/online-training

=============================================================================

Radiation Protection of Patients IAEA Webinars  https://www.iaea.org/resources/rpop/resources/webinars

=============================================================================

ESTRO courses and e-learning  https://www.estro.org/school

=============================================================================

EUTEMPE-RX, 2019-2020  https://www.efomp.org/index.php?r=pages&id=eutempe-rx

=============================================================================

European School for Medical Physics Expert.Treatment Planning systems

10th-12th October 2019, Warsaw, Poland  https://www.efomp.org/uploads/EFOMP_school_2019_RT.pdf

=============================================================================

European School for Medical Physics Expert. State of the art and new trends of angiographic equipment: Image quality, Patient and Staff dosimetry

4th-6th July 2019, Prague, Czech Republic  https://www.efomp.org/uploads/EFOMP_school_2019_IR.pdf

=============================================================================

European School for Medical Physics Expert. Nuclear Medicine Dosimetry, Practical Approach.

24th-26th January 2019, Prague, Czech Republic  https://www.efomp.org/uploads/EFOMP_school_2019_%CE%9D%CE%9C.pdf

=============================================================================

EFOMP сформира през 2016 г. комисия за сертифициране на медицински физици и медицински физици-експерти
EEB (EFOMP Examination Board, вж. Terms of Reference of EEB). Желаещите да получат диплома от EFOMP могат да се явят на изпит след заплащане на такса. Изпитът се провежда за всяко от трите основни направления в медицинската физика – образна диагностика, нуклеарна медицина и лъчелечение.
Втората изпитна сесия ще се състои на 21-22.08.2018 г. в Копенхаген преди Втори Европейски конгрес по медицинска физика в трите направления – образна диагностика и интервенционална рентгенология, нуклеарна медицина и лъчелечение. Участниците в конгреса могат да ползват 20% отстъпка от таксата за явяване на изпит.
Повече информация тук и тук.
=============================================================================
Европейското дружество по радиoтерапия и онкология (ESTRO)
предоставя възможност на специалисти от България да участват
с по-ниска регистрационна такса в курсовете на ESTRO, организирани в Европа.
Един от курсовете през 2014 г. на тема
EVIDENCE-BASED RADIATION ONCOLOGY: A CLINICAL REFRESHER COURSE WITH A METHODOLOGICAL BASIS
ще се проведе в България , което предоставя допълнителен шанс за участие.
За повече информация: http://www.estro.org/school
Изтеглете формуляра за регистрация за курсовете през 2014 г. тук.

=============================================================================

Международната организация по медицинска физика обяви
7 ноември 2013 г.
за

Международен ден на медицинската физика.
Очаквайте скоро програмата за отбелязването на този ден в България

============================================================================


Международният център по медицинска физика ICTP в Триест, Италия,
обявява прием по  нова магистърска програма по медицинска физика за 2014 г.
Краен срок за кандидатстване: 31 август 2013
http://www.ictp.it/programmes/mmp.aspx

============================================================================

International Conference on Medical Physics 
Brighton, UK
1st – 4th September 2013
http://www.icmp2013.org/
Членовете на БДБФИ могат да кандидатстват за стипендия за участие в конференцията

============================================================================

EFOMP School for Medical Physics Experts
July 4 – 6, 2013
Prague,Czech Republic
Clinical Medical Device Management: Specification, acceptance testing, commissioning,
QC and advanced applications in Whole-body PET/CT
Повече информация ще намерите тук
Можете да кандидатствате за стипендия от EFOMP, ако сте член на БДБФИ

============================================================================

Statement of Collaboration between IOMP and IRPA on the Use of Ionizing Radiation in Health Care

============================================================================

EFOMP публикува препоръки за ролята на медицинските физици в магнитно-резонансната образна диагностика:
EFOMP Policy Statement No 14: The role of the Medical Physicist in the management of safety within the magnetic resonance imaging environment: EFOMP recommendations

============================================================================

European Medical ALARA Network (EMAN)
http://www.eman-network.eu/
първи бюлетин
втори бюлетин