Начало
Home
За нас
About us
Събития
Events
Полезно
Information
Контакти
Contacts
Tuesday July 23, 2024

Събития/Events

ПРЕДСТОЯЩИ

Уважаеми колеги,

БДБФИ има удоволствието да Ви покани на

XIV-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКА ФИЗИКА
И БИОМЕДИЦИНСКО ИНЖЕНЕРСТВО

с международно участие

дата: 7 – 9 ноември 2024 г.;

място: гр. София, България

*Повече информация за събитието очаквайте скоро на сайта на Конференцията, който в момента е в процес на разработка.

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

ПРЕДСТОЯЩИ

Уважаеми колеги,

На представения по-долу линк, можете да намерите информация за конференция на IFMBE в областта на Биомедицинското инженерство:

https://www.embec2024.org/calls/

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

ОТМИНАЛИ

Уважаеми колеги,

НЦРРЗ организира, с подкрепата на МААЕ и УМБАЛ “Александровска”, национален курс на тема „Радиационна защита и оптимизация в интервенционалната радиология“ (4-8 декември, София, България). Курсът е БЕЗ такса за регистрация!

Линк за регистрация:

Национален курс по радиационна защита и оптимизация в областта на интервенционалната рентгенология (google.com)

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

ОТМИНАЛИ

Скъпи колеги, приятели и съмишленици,
БДБФИ иска да Ви поздрави с деня на медицинската физика (07.11.2023)!

Пожелава Ви да сте много успешни и удовлетворени от работата си!

Кратко видео – поздрав, можете да намерите на следния линк: BSBPE 7.11.2023

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

ОТМИНАЛИ

Уважаеми колеги,

УС на БДБФИ свиква Общо събрание със следния дневен ред:
1. Приемане на ГФО за 2022 г.
2. Приемане на отчет за дейността за 2022 г.
3. Разни.

Събранието ще се проведе на 27-ми септември 2023 г. от 16.00 часа, в стая № 7, ет. 6 на НЦОЗА, с адрес: гр. София, бул. „Акад. Иван Евстр. Гешов“ 15.

Очакваме Ви!

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

ОТМИНАЛИ

Скъпи колеги, приятели и съмишленици,
БДБФИ Ви уведомява, че

ХХXX-ти КОЛОКВИУМ

“ФИЗИКАТА В ОПАЗВАНЕТО НА ЧОВЕКА
И ОКОЛНАТА МУ СРЕДА”

на тема:

 • Ролята на медицинската физика и инженерство в медицинската практика

Е ОТМЕНЕН!!!
ЩЕ ВИ ОЧАКВАМЕ ДОГОДИНА!

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

ОТМИНАЛИ

 

От 23 до 27 януари в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, се проведе Национален курс на тема „Повишаване на качеството и осигуряване защитата на пациентите при провеждане на високодозови медицински образни изследвания“, организиран в рамките на национален проект на България с Международната Агенция за атомна енергия (МААЕ) от доц. Десислава Костова-Лефтерова и Анна Загорска. Лекторският екип включваше експерти от Великобритания – водещ лекар-специалист по образна диагностика Denis Remedios и водещ лекар - нуклеарна медицина Sobhan Vinjamuri, медицински физик Denis Remedios и рентгенов лаборант Victoria Swire, както и български специалисти в областта – доц. П. Бочев (нуклеарна медицина), доц. С. Динева (образна диагностика), доц. К. Карамфилов (интервенционална кардиология) и доц. Костова-Лефтерова (медицински физик).

В семинара взеха участие – 15 бр. лекари от 3 различни специалности (образна диагностика, нуклеарна медицина и интервенционална кардиология), 24 медицински физици в направленията образна диагностика, нуклеарна медицина и лъчетерапия, 8 рентгенови лаборанти и други. В предвидените дискусии:
• пред мултидисциплинарен екип бяха споделени проблемите свързани с процесите за осигуряване на качествени и навременни изследвания за пациентите, като бяха засегнати темите за ролята на лекарите от различни специалности, насочващи пациентите за образни изследвания, както и институциите и професионалните медицински организации, определящи законодателните изисквания и препоръките за добра практика и мениджърите в областта на здравеопазването.
• бе обменен опит и бяха споделени, както добрите практики на работа, така и проблеми от личната практика и опит на медицинските специалисти.
• бе подчертана ролята на екипната работа и необходимостта от активното участие на медицинските физици, като част от клиничната работа и медицинския екип, от изготвянето на техническо задание, през обществената поръчка и закупуването на медицинската апаратура, до осигуряване на качеството на изследванията и безопасността на пациентите.
• подчертана бе необходимостта от непрекъснатото усъвършенстване на знанията и уменията чрез продължаващо обучение на всички членове на екипите.

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

ОТМИНАЛИ

 

Курс с беседи: Повишаване на качеството и осигуряване защитата на пациентите при провеждане на високодозови медицински образни изследвания

Уважаеми колеги,

От 23 до 27 януари в София ще се проведе Национален курс (семинар) на тема „Повишаване на качеството и осигуряване защитата на пациентите при провеждане на високодозови медицински образни изследвания“, организиран в рамките на национален проект на България с Международната Агенция за атомна енергия (МААЕ). Лекторският екип включва четирима лектори от Великобритания – водещи лекари-специалисти по образна диагностика и нуклеарна медицина, медицински физик и рентгенов лаборант, както и български специалисти в областта.

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

Обновено съобщение!

Курсът покрива критериите за продължаващо медицинско обучение на Българския лекарски съюз и на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и дава кредитиране от:

 • Лекари: 27 точки за участници и 37 точки за лектори.
 • Специалисти по здравни грижи: 36 точки.

Всеки, който желае да получи сертификат, ще може да подаде необходимата информация и да заплати на място, по време на курса, такса за издаване на сертификат (3,90 лв. за рентгенови лаборанти и 5 лв. за лекари). Препоръчително е това да стане в първия ден.

Очакваме Ви!

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

Целта на семинара е да се повиши разбирането за необходимостта от екипна работа за осигуряване на високо качество и безопасност за пациентите в образната диагностика, нуклеарната медицина и интервенционалната радиология и кардиология. В нея на първо място роля имат лекарите-специалисти, рентгеновите лаборанти и медицинските физици по тези специалности, но е много важна и ролята на лекарите от различни специалности, насочващи пациентите за образни изследвания, както и институциите и професионалните медицински организации, определящи законодателните изисквания и препоръките за добра практика и мениджърите в областта на здравеопазването.

Програмата е структурирана в тематични сесии, което позволява участниците да се включат в целия семинар или в определени сесии по избор. В понеделник ще се обмени информация за организацията на образната диагностика и нуклеарната медицина във Великобритания и България и ще се дискутира ролята и отговорностите на различните специалисти. Във вторник ще се дискутира добрата практика и международните препоръки за обоснован избор на подходящото образно изследване в зависимост от здравния проблем на пациента и тяхната реализация в процесите на електронно здравеопазване. Ще се представи добрата практика за управление на качеството и инструментите за повишаване на качеството като акредитация и клиничен одит. Двете сесии в сряда са посветени на ролята на образната диагностика и нуклеарната медицина в онкологията и кардиологията. Програмата в четвъртък е посветена на добрата практика за провеждане на изследванията и екипната работа при покупка на нова апаратура за образна диагностика и в процеса на нейното пускане в експлоатация и използване, контрола на качеството, проследяване на дозите на облъчване на пациентите и оптималното провеждане на изследванията. Отделна сесия е посветена на съвременното направление за индивидуализирана и таргетирана към конкретния пациент радионуклидна терапия. В петък ще се обсъди как документирането и екипното обсъждане на всички видове инциденти, дължащи се на апаратурни или човешки грешки, допринася за подобряване на организацията на работа и културата на безопасност, а в резултат – за гарантиране на качественото и безопасно провеждане на изследванията.

Семинарът ще се проведе на английски език и е безплатен.

Заявка за участие можете да попълните на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpyMx99svmY8kZUPyctqyMJkNlJ7Gs4Zu4rQRNX_rYEcGxwA/viewform?usp=sf_link
В случай на проблеми при регистрация, моля да пишете на:
course_registration23@bsbpe.org, като посочите Ваш валиден и-мейл, три имена, месторабота и заемана длъжност.

Линк към програмата: Програма

Срок за подаване на заявките: 20 Януари 2023 г.

Дата и място на провеждане: 23-27 Януари 2023 г. в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда ЕАД, ет. 9

Организационен комитет:
доц. Десислава Костова-Лефтерова
д-р Анна Загорска
д-р Десислава Иванова
проф. Мишел Израел
д-р Филип Симеонов
д-р Петя Гагова
…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

ОТМИНАЛИ

 

В болница “Сърце и мозък” – Плевен се проведе Национален форум на медицинските физици в лъчелечението

60 медицински физици и специалисти от лъчелечението се събраха в Плевен за двудневна Национална среща на тема „Съвременни предизвикателства в медицинската физика – дозиметрия и контрол на качеството в лъчелечението и радиохирургията“. Съорганизатор и домакин на форума бе болница ,Сърце и Мозък’, Плевен, съвместно с Българското Дружество по Биомедицинска Физика и Инженерство (БДБФИ), IBA Dosimetry и Феромед 97. За срещата пристигнаха международните експерти в областта – Едуард Гершкевич, експерт към Международната Агенция за Атомна Енергия и Юри Кирпичев от CH Consult. С форума в Плевен бе отбелязан и Международният ден на медицинската физика – 7 ноември.

ПРОГРАМА - Програма

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

ОТМИНАЛИ

Скъпи колеги, приятели и съмишленици,
БДБФИ Ви кани да вземете участие в

ХХXIX-ти КОЛОКВИУМ

“ФИЗИКАТА В ОПАЗВАНЕТО НА ЧОВЕКА
И ОКОЛНАТА МУ СРЕДА”

на тема:

 • Обучение и практика по медицинска физика

14 – 16 октомври 2022 г.

Хотел “Дивите петли”, м. Гьолечица

ПЪРВО СЪОБЩЕНИЕ - Първо съобщение

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ - Заявка за участие
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ФОРМАТИРАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ - Доклад

ПРОГРАМА - Програма

Срокът за подаване на заявки и резюмета се удължава

до 16.09.2022 г. ! 

 

Очакваме Ви!

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

ОТМИНАЛИ

“Радиацията съществува, въпреки че не я виждаме, но виждаме ефектите от нея.”

Марио Маренго

 

От 16-30 септември 2022 г., на територията на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, гр. София се проведе курс на тема „Радиационна защита, осигуряване на качеството и оптимизация при PET/CT и EANM акредитация“. Курсът бе организиран и координиран от мед. физ. Анна Загорска във връзка с одобрен национален проект към Международната агенция за атомна енергия, на тема „Повишаване на националния капацитет за осигуряване на радиационна защита на пациенти, подложени на високо-дозови процедури по образна диагностика (Enhancing National Capacity for Ensuring Radiation Protection of Patients Undergoing High Dose Medical Imaging Procedures). Курсът се проведе с участието на признати международни експерти в областта – Mario Marengo, PhD, медицински физик-експерт и Terez Sera, PhD, медицински физик и отговорник по радиационна защита в Университета в Сегед. Участие в него взеха медицински физици, работещи в отделенията по нуклерна медицина, медицински физици, извършващи контрол на качеството и изготвяне на лъчезащитни проекти, както и специализанти по медицинска радиологична физика, с насоченост към нуклеарна медицина, рентгенови лаборанти, инженери и радиохимици. Участниците имаха възможността да почерпят от практическия опит и познанията на експертите, както по време на лекциите, така и на организираните практически сесии и проведени дискусии. Участници и експерти споделиха своя опит във връзка с различни казуси от практиката в областта на медицинската физика и нуклерната медицина. Всеки един от участниците в курса успешно надгради своите познания. Те ще бъдат интегрирани в клиничната практика и екипната работа между лекари, рентгенови лаборанти, медицински физици, радиохимици и инженери като част от процеса за оптимизиране на PET/CT изследванията и осигуряването на образи с некомпрометирано диагностично качество на образа при минимална доза за пациента и оптимално работеща апаратура.

…   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

ОТМИНАЛИ

Уважаеми колеги,

УС на БДБФИ свиква Общо събрание със следния дневен ред:
1. Приемане на отчет за дейността за 2021 г.
2. Приемане на ГФО.
3. Разни.

Събранието ще се проведе на 29-ти август 2022 г. от 16.00 часа, в учебната зала на НЦРРЗ, с адрес: гр. София, бул. “Свети Георги Софийски” № 3, сграда № 7.

Очакваме Ви!

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

ОТМИНАЛИ

От 13-17 юни 2022, на територията на МБАЛ “Национална кардиологична болница”, София се проведе курс на тема „ Радиационна защита, осигуряване на качеството и оптимизация при компютърна томография“. Курсът бе организиран и координиран от Десислава Костова-Лефтерова във връзка с одобрен национален проект към Международната агенция за атомна енергия на тема „Повишаване на националния капацитет за осигуряване на радиационна защита на пациенти, подложени на високо-дозови процедури по образна диагностика (Enhancing National Capacity for Ensuring Radiation Protection of Patients Undergoing High Dose Medical Imaging Procedures). Курсът се проведе с участието на признати международни експерти в областта, David Platten, United Lincolnshire Hospitals NHS Trust, Lincoln County Hospital и Elly Castellano, The Royal Marsden NHS Foundation Trust (Лондон, Великобритания). Участие в него взеха медицински физици, работещи в отделенията по образна диагностика, медицински физици извършващи контрол на качеството на диагностична рентгенова апаратура, както и специализанти по медицинска радиологична физика, с насоченост към образната диагностика. Участниците имаха възможността да почерпят от практическия опит и познанията на експертите, както по време на лекциите, така и на организираните практически сесии и проведени дискусии. Участници и експерти споделиха своя опит във връзка с различни казуси от практиката в областта на медицинската физика и образната диагностика. Всеки един от участниците в курса успешно надгради своите познания. Те ще бъдат интегрирани в клиничната практика и екипната работа между лекари, рентгенови лаборанти и медицински физици, като част от процеса за оптимизиране на компютър-томографските изследвания и осигуряването на образи с некомпрометирано диагностично качество на образа при минимална доза за пациента и оптимално работеща апаратура.

 

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

ОТМИНАЛИ

Скъпи колеги, приятели и съмишленици,
БДБФИ Ви кани да вземете участие в

ХХXVIII-ми КОЛОКВИУМ

“ФИЗИКАТА В ОПАЗВАНЕТО НА ЧОВЕКА
И ОКОЛНАТА МУ СРЕДА”

на тема:

 • 50 години БДБФИ – история и бъдеще в услуга на здравеопазването

22 – 23 октомври 2021 г.

ZOOM - платформа за онлайн комуникация:

https://zoom.us/j/4058374101?pwd=ME1STWtpNEl6Nlo2MUg2Snl4SlRNUT09

ПРОГРАМА – Програма

ПЪРВО СЪОБЩЕНИЕ - Първо съобщение
ЗАЯВКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ - Заявка за участие
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ФОРМАТИРАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ - Abstract

Срокът за подаване на заявки и резюмета се удължава

до 17.10.2021 г. ! 

Статиите ще бъдат публикувани в сп. “Bulgarian Journal of Public Health”!

Очакваме Ви!

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

ОТМИНАЛИ

Уважаеми колеги,

УС на БДБФИ свиква Общо събрание със следния дневен ред:
1. Промяна в Устава на БДБФИ.
2. Отчет на ГФО.
3. Разни.

Събранието ще се проведе на 29-ти септември 2021 г. от 16.00 часа, в учебната зала на НЦРРЗ, с адрес: гр. София, бул. “Свети Георги Софийски” № 3, сграда № 7.

Очакваме Ви!

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

ОТМИНАЛИ

Скъпи колеги и приятели,

БДБФИ има удоволствието да ви покани да вземете участие в

XIII-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКА ФИЗИКА

И БИОМЕДИЦИНСКО ИНЖЕНЕРСТВО

с международно участие

2 – 13 ноември 2020

Съорганизатор: МУ – Пловдив

С подкрепата на EFOMP и IOMP

Конференцията е посветена на 7 ноември,
Международния ден на медицинската физика,
под мотото “Медицинският физик като специалист
в здравеопазването”

IDMP2020-Poster

Уважаеми колеги,

След внимателно проследяване на ситуацията с КОВИД-19, взехме трудното решение да проведем XIII-та Национална конференция по медицинска физика и биомедицинско инженерство 2020 с международно участие онлайн. Виртуалното събитие ще се състои от поредица от уебинари, представени от поканени лектори, през месец ноември 2020 г.

Повече информация на http://nmpec2020.bsbpe.org
…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

IRPA 16 Radiation Harmonization – Standing United for Protection

6-12 July 2024, Orlando, USA

http://www.irpa2024.com/

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

3d European Congress of Medical Physics

June 16-19, 2021
Torino, Italy

https://www.efomp.org/index.php?r=pages&id=ecmp#

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

World Congress on Medical Physics & Biomedical Engineering

30 May-4 June 2021, Singapore

https://2018.iupesm.org/world-congresses/

ОТМИНАЛИ

 

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

ICBMP 2020: 14. International Conference on Biophysics and Medical Physics

July 16-17, 2020
Stockholm, Sweden

https://waset.org/biophysics-and-medical-physics-conference-in-july-2020-in-stockholm

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

8th MR in RT Symposium

May 25-27, 2020
Heidelberg, Germany

https://www.dkfz.de/en/medphys/MRinRTHD2020/MRinRTHD2020.html

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

Nordic Association for Clinical Physics

NACP 2020

May 10-12, 2020
Reykjavik, Iceland

https://www.nacp2020.org/

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

ESTRO 2020

April 3-7, 2020
Vienna, Austria

https://www.estro.org/Congresses/ESTRO-2020/ESTRO-2020

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

SPIE BiOS20 – Biomedical Optics |
Part of SPIE Photonics West 2020

February 1-6, 2020
San Francisco, United States

https://spie.org/conferences-and-exhibitions/photonics-west/bios?utm_id=rpwbcscaw

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

Скъпи колеги, приятели и съмишленици,

на 7 ноември 2019 г.  ще честваме седмия

Международен ден на медицинската физика.

Тази година той ще протече под мотото

„Светът на медицинската физика“

 

Плакатът на събитието в български превод може да се свали тук.

БДБФИ подготви видео клип за дейностите на медицинските физици в страната, който може да бъде видян тук.

Желаем ви прекрасен празник!

Допълнителни проведени мероприятия във връзка с празника могат да бъдат видени на следните линкове:

Интервю с докторант Снежина Димитрова:

https://nauka.bg/intervyu-doktorant-snejina-dimitrova/?fbclid=IwAR2l6e1Hxt2bKXRfMT1RkvomFQX7jX2LHoRdT1JYw7K9f-tHWcHQVrYPGe0

Научен семинар на тема: „Светът на медицинската физика“
8 ноември 2019 г.

https://usb-plovdiv.org/svetat-na-meditsinskata-fizika-08-11-2019/

Съобщение в ZDRAVE.NET

https://www.zdrave.net

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

International Symposium on Trends in Radiopharmaceuticals (ISTR-2019)

28 October–1 November 2019, Vienna, Austria

https://www.iaea.org/events/istr-2019

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

2019 IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference

26 October-2 November 2019, Manchester, UK

http://ieeenssmic.wpengine.com/2019/

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

32nd Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine

12-16 October 2019, Barcelona Spain

https://www.eanm.org/congresses-events/future-congress/

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

Joint 12th EBSA 10th ICBP-UIPAP Biophysics Congress

20-24 July 2019, Madrid, Spain

http://www.ebsa2019.com/index.php

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

Скъпи колеги, приятели и съмишленици,
БДБФИ Ви кани да вземете участие в

ХХXVII-ми КОЛОКВИУМ

“ФИЗИКАТА В ОПАЗВАНЕТО НА ЧОВЕКА
И ОКОЛНАТА МУ СРЕДА”

на тема:

 • Съвременни тенденции и предизвикателства
  в лъчелечението
 • Иновативни технологии в образната диагностика
 • Биологични моделни системи и биомедицинска телеметерия

21 – 23 юни 2019 г.

хотел “Дивите петли”
местност Гьолечица

ПЪРВО СЪОБЩЕНИЕ – Първо съобщение
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ – Заявка за участие
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ФОРМАТИРАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ – Abstract

Спонсори на събитието са:

Програма

Заявки за участие се приемат на fochos19ac@bsbpe.org
до 19.05.2019 г.

Разширени резюмета се приемат на fochos19abs@bsbpe.org
до 19.05.2019 г.

Срокът за подаване на заявки и резюмета се удължава
до 2.06.2019 г.

Презентации от събитието:

Сесия I

Сесия II

Сесия III

Сесия V

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

International Symposium on Standards, Applications and Quality Assurance in Medical Radiation Dosimetry (IDOS 2019)

18–21 June 2019, Vienna, Austria

https://www.iaea.org/events/idos2019

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

3rd International Conference on Dosimetry and its Applications (ICDA-3)

27-31 May 2019, Lisbon, Portugal

http://www.ctn.tecnico.ulisboa.pt/icda-3/

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

ESTRO 38

26-30 April 2019, Milan, Italy

https://www.estro.org/congresses-meetings/items/estro-38

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

IEEE International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI)

8-11 April 2019, Venice, Italy

https://biomedicalimaging.org/2019/

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

ECR 2019 The Bigger Picture

27 February-3 March 2019, Vienna Austria

https://www.myesr.org/congress

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

ICONRADEM 2019

9-11 February, 2019 at Jaipur, Rajasthan, India

http://iconradem.org/

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

 

Скъпи колеги, приятели и съмишленици,

наближава 7 ноември 2018 г., датата, на която ще честваме шестия

Международен ден на медицинската физика.

Тази година той ще протече под мотото

„Медицинската физика в полза на пациента“

БДБФИ подготви кратка информация за ролята на медицинските физици и биомедицинските инженери в опазването на живота и здравето на пациентите, която може да се прочете тук.

Плакатът на събитието в български превод може да се свали тук.

Желаем ви прекрасен празник!

За поредна година нашият професионален празник бе отразен в медиите. Част от проведените мероприятия могат да бъдат видени на следните линкове:

https://www.24chasa.bg/zdrave/article

https://www.24chasa.bg/zdrave/article/7158814

http://www.vratzadnes.com/

https://www.acibademcityclinic.bg/bg/sofia_oncology/news/znaete-li-kakvo-raboti-medicinskiqt-fizik?

https://www.facebook.com/rozalinda.rashkova

Събитията в България бяха отразени и на уебсайтовете на EFOMP
и IOMP

http://www.iomp.org/idmp/index.php/95-idmp-2018/158-idmp-2018-in-bulgaria

https://www.efomp.org/index.php?r=pages&id=idmp-2018

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

18th Asia-Oceania Congress of Medical Physics (AOCMP) in conjunction with the 16th South-East Asia Congress of Medical Physics (SEACOMP)
11-14 November 2018, Kuala Lumpur, Malaysia
http://www.aocmp2018.com/info

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

Скъпи колеги, приятели и съмишленици,
БДБФИ Ви кани да вземете участие в

ХХXVI-ти КОЛОКВИУМ

“ФИЗИКАТА В ОПАЗВАНЕТО НА ЧОВЕКА
И ОКОЛНАТА МУ СРЕДА”

на тема:

 • Нови технологии при детекторите
 • Професионална реализация на специалистите
  в областта на биомедицинската физика и инженерство
 • Защита на персонала и пациента при диагностика
  и лечение с йонизиращи и нейонизиращи лъчения
 • Медицински приложения на тримерното принтиране

Посрещане на “July Morning”

29 юни – 1 юли 2018 г.

хотел “Дивите петли”
местност Гьолечица

спонсори на събитието са

   Програма

ПЪРВО СЪОБЩЕНИЕ – Първо съобщение
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ – Заявка за участие
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ФОРМАТИРАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ – Abstract

Заявки за участие се приемат на fochos18ac@bsbpe.org
до 4.06.2018 г.

Срокът за подаване на заявки се удължава до 11.06.2018 г.

Разширени резюмета се приемат на fochos18abs@bsbpe.org до 27.05.2018 г.

Срокът за изпращане на резюмета се удължава до 4.06.2018 г.

 …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

3rd International Conference on 3D Printing in Medicine
4-5 May 2018, Mainz, Germany
http://www.3dprint-congress.com/

ICMPRPR 2018 : 20th International Conference on Medical Physics, Radiation Protection and Radiobiology
14-15 May 2018, London, UK
https://waset.org/conference/2018/05/london/ICMPRPR

European Congress of Medical Physics
23-25 August 2018, Copenhagen, Denmark
http://ecmp2018.org/

World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering
3-8 June 2018, Prague, Czech Republic
http://www.iupesm2018.org/

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..


Скъпи приятели и съмишленици,

на 7 ноември 2017 г. ще честваме поредния 5-ти

Международен ден на медицинската физика,

който тази година е на тема

Медицинската физика: Осигуряваща цялостен подход към радиационната защита за жените пациентки и жените персонал в радиационната медицина

Програма за предстоящите събития.

Брошури за събитието могат да бъдат изтеглени тук и тук.

С удоволствие ви информираме, че проведените събития бяха отразени на множество места:

https://www.bnr.bg/sofia/post/100893617/nakolko-golemi-stolichni-bolnici-otvoriha-vrati-v-dena-medicinskata-fizika

http://tv.rimex-ltd.com/bg/mezhdunaroden-den-na-meditsinskata-fizika/

https://nauka.bg/julieta-toneva/

http://www.hearthospital.bg/news/7-11-den-otvoreni-vrati-obrazna-diagnostika/

https://www.credoweb.bg/publication/104652/7-noemvri-mezhdunaroden-den-na-meditsinskata-fizika

http://www.zdravnitza.com/a/nav/news/s/s/news_id/7975

http://www.acibademcityclinic.bg/bg/sofia_oncology/news/den-na-otvorenite-vrati-pod-mototo-ela-i-razberi-kakvo-raboti-medicinskiqt-fizik-se-systoq-v-adzhibadem-siti-klinik-onkologichen-centyr

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

 Уважаеми колеги,

БДБФИ, съвместно с Международна агенция за атомна енергия, има удоволствието да ви покани да вземете участие в

ТЕМАТИЧЕН КУРС  „ОПТИМИЗАЦИЯ В КОМПЮТЪРНАТА ТОМОГРАФИЯ”

8-9.11.2017, Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда

Повече информация тук

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

В рамките на Европейското училище за медицински физици експерти (ESMPE), EFOMP организира курс по компютърна томография “Computed Tomography.Technology, Dosimetry, Optimization”. Курсът ще се проведе в Прага 0т 25 до 27 януари 2018 г. Постер

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

 

 

Скъпи колеги, приятели и съмишленици,
БДБФИ Ви кани да вземете участие в

ХХXV-ти КОЛОКВИУМ

“ФИЗИКАТА В ОПАЗВАНЕТО НА ЧОВЕКА
И ОКОЛНАТА МУ СРЕДА”

на тема:

Проблеми на обучението по биомедицинска физика
и инженерство

Иновации и технологични нововъведения
във физиката и инженерството

16 – 18 юни 2017 г.

хотел “Дивите петли”
местност Гьолечица

спонсори на събитието са:

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

ПЪРВО СЪОБЩЕНИЕ – Първо съобщение
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ – Заявка за участие
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ФОРМАТИРАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ – Abstract

Заявки за участие се приемат на fochos17ac@bsbpe.org
до 28.05.2017 г.

Резюмета се приемат на fochos17abs@bsbpe.org до 15.05.2017 г.,
а пълни текстове – до 18.07.2017 г.

Срокът за приемане на резюмета се удължава до
24.05.2017 г.

 

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

Втора лятна школа на тема Методи за моделиране на тумори и образна диагностика на гърдата, в рамките на проект MaXIMA

Участието е безплатно!

В програмата са включени презентации / лекции от изявени гост-лектори в тази област, в съчетание със свободна дискусия между участници и експерти.

12-14 юли 2017 г., гр. Варна

http://maxima-tuv.eu/2-nd-training-school-methods-for-breast-tumour-modelling-and-breast-imaging/

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

XII-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКА ФИЗИКА И БИОМЕДИЦИНСКО ИНЖЕНЕРСТВО 
С международно участие
СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ
3- 5 November 2016

НОВИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ В МЕДИЦИНАТА

XII-та Национална конференция на Българското дружество по биомедицинска физика и инженерство
и
45 години Българско Дружество по Биомедицинска Физика и Инженерство – 45 години път към развитие  

Организатор
Българското дружество по биомедицинска физика и инженерство

Съорганизатор
Съюз на Физиците в България

Повече информация -  http://bsbpe.org/nmpec2016

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

Трети Национален Конгрес по Физически Науки

София, България, 29 Септември – 2 Октомври 2016

Програма Секция 8: МЕДИЦИНСКА ФИЗИКА И БИОФИЗИКА

Download

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

ХХXIV-ти КОЛОКВИУМ

“ФИЗИКАТА В ОПАЗВАНЕТО НА ЧОВЕКА И ОКОЛНАТА МУ СРЕДА”

на тема:

“Медицинска физика и биомедицинското инженерство в опазване на здравето на човека”

17 – 19 юни 2016 г.

ДОМ НА УЧЕНИТЕ
ул. “Митрополит Паисий” 6
ПЛОВДИВ 

ПЪРВО СЪОБЩЕНИЕ - Plovdiv2016-web
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ - Заявка за участие
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ФОРМАТИРАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ - PAPER FORMATTING


…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   ….. 

Уважаеми колеги, членове на БДБФИ и симпатизанти,

Организационният комитет на XXXII-ри колоквиум „Физиката в опазването на човека и околната му среда” има удоволствието да Ви покани на ежегодния форум, чиято основна тема тази година ще бъде „Светлината в медицината“.Настоящата 2015 г. е обявена от ООН за “Международна година на светлината и на светлинно-базираните технологии”. С този форум БДБФИ участва в българската програма, посветена на “Годината на светлината”

 

ХХXII-ри КОЛОКВИУМ “ФИЗИКАТА В ОПАЗВАНЕТО
НА ЧОВЕКА И ОКОЛНАТА МУ СРЕДА – ФОЧОС”
ТЕМА: “СВЕТЛИНАТА В МЕДИЦИНАТА”
5-7 Юни 2015 г., София, Медицински университет,

аудитория 4, IV етаж, ул. “Здраве” 2,

 FOCHOS2015

 НАУЧНИ СЕСИИ:
1. Оптични методи и технологии в медицината.
2. Светлина и зрение.

Окончателната програма можете да свалите оттук:

FOCHOS-2015_Programa

 


7 НОЕМВРИ – Международен ден на медицинската физикаХХXII

Програма -Link-

Уважаеми колеги и приятели,

През 2013 г. Международната Организация по Медицинска Физика обяви 7  ноември, рожденият ден на Мария Кюри,  за МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МЕДИЦИНСКАТА ФИЗИКА. Мотото, избрано за този ден за 2014 г., е
Looking into the body – advancement in imaging through medical physics”.
Управителният съвет на БДБФИ има удоволствието да ви покани да се  включите в отбелязването на Международния ден на медицинската физика, което ще се проведе на 7  ноември 2014 г. от 16:00 ч. в аудитория 4 на Предклиничния учебен център на Медицински университет – София, ул. Здраве 2.
Програмата включва сесия с презентации от водещи наши специалисти
върху новости в областта на образната диагностика, нуклеарната
медицина, лъчелечението и други области, в които физическите
разработки играят голяма роля. След сесията ще има коктейл за
участниците и гостите в събитието.
Основната цел на тази инициатива е да се повиши информираността на обществото и на научните среди за ролята на физиката в развитието на медицината и за осигуряване на качеството и безопасността на диагностичните и лечебните методи.
Очакваме ви!
академик Борис Тенчов
Председател на БДБФИ

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
“РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА В МЕДИЦИНАТА”
30 май – 2 юни 2014 г., Варна
www.rpm2014.org

КОЛЕДНА ЛЕКТОРИЯ “ФИЗИКАТА В МЕДИЦИНАТА”
17 и 18 януари 2014
Изтегли програмата тук

7 НОЕМВРИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МЕДИЦИНСКАТА ФИЗИКА

Прессъобщение

Филм “Има ли риск при рентгеновите изследвания?
Попитай медицинския физик!”

Програма на честванията:

В София: отвори програмата тук
Доклади:
В. Тодоров – История на медицинската физика в България
Ж. Василева – Медицинският физик – роля, образование, квалификация 

В Пловдив: Семинар при отворени врати
на тема “Международен ден на медицинската физика”
7 ноември, 11 ч., Аудитория 3, Аудиторен комплекс, Медицински университет – Пловдив

Във Варна:
Отвори програмата тук

Във Враца: Ден на отворените врати
в Комплексен онкологичен център – Враца – от 12:00 до 16:00 на 7 ноември.

В Шумен: Отворени врати с тема “Ден на медицинската физика”.
Място: Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”, централна сграда, зала 212.
Начало: 10 часа на 7 ноември.

В Русе: Ден на отворените врати в отдел „Радиационен контрол” на РЗИ – Русе: Какво работим ние?
7 ноември, от 10:00 до 15:00 ч.
Отвори програмата тук.

 

Семинар на тема “Ролята на физика в клиничната образна диагностика” - 13 септември 2013 (петък)

Лектор: д-р Павлина Пике - медицински физик в образната диагностика в Huntsville Hospital, Алабама, САЩ.
Д-р П. Пике е завършила медицинска физика в Шуменския университет, след което защитава докторат в САЩ. Има сертификат на квалифициран специалист по мединска физика в диагностичната радиология. Член е на ААРМ, а от 2013 г. е член на Комитета по европейските въпроси на AAPM.
Време: 13 септември (петък) от 13:30 ч.
Място: учебната зала на Националния център по радиобиология и радиационна защита, бул. “Георги Софийски” 3, сграда 7 в двора на ВМА.

 

Семинар на секция „Биомедицинско инженерство“ към СУБ
на тема:
„МОЖЕ ЛИ ИНТЕЛИГЕНТНО РАЗПОЗНАВАНЕ НА ОБРАЗИ ДА ПОМОГНЕ ЗА ДИАГНОЗАТА НА РАКА И НАБЛЮДЕНИЕТО НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ЛЕЧЕНИЕТО?“
Лектор: професор-изследовател Любомир Хаджийски
от Департамента по Радиология на Университета в Мичиган.
7 август 2013 г., сряда, от 11:00 часа
в Заседателната зала на Института по биофизика и биомедицинско инженерство – „Акад. Г. Бончев“ бл. 105 (І етаж)
Оше информация тук

 

ХХXI КОЛОКВИУМ “ФИЗИКАТА В ОПАЗВАНЕТО НА ЧОВЕКА
И ОКОЛНАТА МУ СРЕДА”
21-23 юни 2013, Гьолечица
Тема: МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНА ДИАГНОСТИКА
Информация за колоквиума изтегли оттук
Програмата изтегли оттук
Докладите от колоквиума ще бъдат издадени в сборник. 

 

БДБФИ организира СРЕЩА СЪС СТУДЕНТИ ОТ ФИЗИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ на СУ “Св. Климент Охридски” на тема “”Медицинският физик в радиологията”, с участието на проф. Женя Василева, гл.ас. Нели Гешева, гл. ас. Симона Аврамова-Чолакова и докторант Женя Ангелова, както и на други медицински физици от лечебни заведения в София.
Семинарът ще се проведе на 16 май 2013 г. от 17:00 ч. в зала А-315 на ФФ на СУ.
Продължение: на 30 май 2013 г. от 17:00 ч. в зала А-315 на ФФ на СУ

 

Научен семинар “СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ В КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА ИНЖЕНЕРИТЕ ПО БИОМЕДИЦИНСКА TЕХНИКА”
8 Април 2013, Технически Университет – Варна 

 

ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БИОМЕДИЦИНСКА ФИЗИКА
И ИНЖЕНЕРСТВО
18-20 октомври 2012, София

empec2012.bsbpe.org 

 

XXX КОЛОКВИУМ “ФИЗИКАТА В ОПАЗВАНЕТО НА ЧОВЕКА
И ОКОЛНАТА МУ СРЕДА”
15-17 юни 2012, Гьолечица
Тема: Нови технологии и околна среда 

 

ХХIX КОЛОКВИУМ “ФИЗИКАТА В ОПАЗВАНЕТО НА ЧОВЕКА
И ОКОЛНАТА МУ СРЕДА”
17-19 юни 2011, Гьолечица
Тема: Чернобил и Фукушима – уроци за бъдеще

UPCOMING

Dear colleagues,

BSBPE is pleased to invite you to participate in the

XIV-th NATIONAL CONFERENCE ON MEDICAL PHYSICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING

 with international participation

date: 7 – 9 November 2024;

place: Sofia, Bulgaria

*More information about the event you will be able to find soon on the website of the Conference, which is right now under a process of preparation.

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

UPCOMING

Dear colleagues,

On the link below, you can find more information about the IFMBE Conference in the field of the Biomedical Engineering:

https://www.embec2024.org/calls/

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

PAST

Dear colleagues,

National Center of Radiobiology and Radiation Protection is organizing, with the support of IAEA and University Hospital “Aleksandrovska”, a National course on “Radiation Protection and Optimization in Interventional Radiology” (4-8 December, Sofia, Bulgaria). The course is FREE of charge!

Registration link:

Национален курс по радиационна защита и оптимизация в областта на интервенционалната рентгенология (google.com)

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

PAST

Dear colleagues,

Happy medical physics day (07.11.2023)!

Stay inspired!

You can find a short video on the topic on the following link:BSBPE 7.11.2023

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

PAST

Dear colleagues,

BSBPE is pleased to invite you to participate in a General meeting with the following agenda:
1. Annual finance report – 2022
2. Annual activity report – 2022.
3. Others.

The meeting will be held on 27-th September 2023, 16.00 h., in the building of the National Center of Public Health and Analyses, room 7, floor 6 with an address: Sofia, Acad. Ivan Evstr. Geshov ”15.

We are expecting you!

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

PAST

Dear colleagues and friends,BSBPE wants to inform you that

ХХXX-th WORKSHOP
“PHYSICS IN HUMAN AND ENVIRONMENT PROTECTION”

main topic:

 • The role of medical physics and engineering in the medical practice

IS CANCELED!!!

We are expecting to see you on the next year!

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

PAST

From 23-rd to 27-th January in Acibadem City Clinic Tokuda Hospital – Sofia, a National course on “Enhancing quality and safety in high dose imaging procedure” was held. The course was organized within the framework of a national project of Bulgaria with the International Atomic Energy Agency (IAEA) by assoc. prof. Desislava Kostova-Lefterova and Anna Zagorska. The lecture team included experts from Great Britain – leading imaging specialist Denis Remedios and leading nuclear medicine doctor Sobhan Vinjamuri, medical physicist Denis Remedios and a radiographer Victoria Swire, as well as Bulgarian specialists in the field – assoc. prof. P. Bochev (nuclear medicine ), S. Dineva (medical imaging), prof. K. Karamfilov (interventional cardiology) and assoc. prof. Kostova-Lefterova (medical physicist).
The following participants took part in the course: 15 medical doctors from 3 different specialties (medical imaging, nuclear medicine and interventional cardiology), 24 medical physicists working in the field of medical imaging, nuclear medicine and radiotherapy, 8 radiographers and others. The discussions during the course included:

• problems related to the processes of ensuring quality, topics of the role of the medical doctors of various specialties referring patients for imaging studies, as well as the institutions and professional medical organizations determining requirements and recommendations were touched.
• experience was exchanged and both good work practices and problems of the medical professionals were shared.
• the role of teamwork and the need for active participation of medical physicists, as part of the the medical team, from the public procurement and the purchase of medical equipment, to ensuring the quality of research and the safety of patients, was emphasized.
• the need for improvement of knowledge and skills through continuous training of all team members was emphasized.

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

PAST

Course: Enhancing quality and safety in high dose imaging procedure

 

Dear colleagues,

From 23-rd to 27-th January in Sofia will be held a National Course on “Enhancing quality and safety in high dose imaging procedure”, organized within a Bulgarian national project also with the International Atomic Energy Agency (IAEA). The lecturing team includes four lecturers from the UK – leading medical doctors-specialists in diagnostic imaging and nuclear medicine, medical physicist and X-ray technician, as well as Bulgarian specialists in the field.

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

Important!

The course covers the criteria for continuing medical training of the Bulgarian Medical Association and the Bulgarian Association of Health Care Professionals and provides:

 • Medical doctors: 27 points for the participants and 37 points for the lecturers.
 • Health Care Professionals: 36 points.

Anyone wishing to obtain a certificate will be able to pay during the course, a fee for a certificate (3.90 BGN for X-ray technicians and 5 BGN for medical doctors). We recommend you to do this on the first day.

We are waiting for you!

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

The aim of the course is to increase the understanding of the need for teamwork, to ensure high quality and safety for patients in radiology, nuclear medicine and interventional radiology and cardiology. In the first place the role of medical doctors-specialists, X-ray technicians and medical physicists, the role of medical doctors from different specialties, institutions, professional medical organizations and managers in the field of healthcare.

The program is structured in sessions, allowing participants to participate in the entire course or in a specific session. On Monday, information on the organization of diagnostic imaging and nuclear medicine in the UK and Bulgaria will be exchanged. On Tuesday, good practice and international recommendations for an appropriate imaging depending on the patient’s health problem will be discussed. Good quality management practice and quality enhancement tools such as accreditation and clinical audit will be presented. The two sessions on Wednesday are devoted to the role of diagnostic imaging and nuclear medicine in oncology and cardiology. The program on Thursday is dedicated to good practice for conducting research and teamwork in the purchase of new imaging equipment. A separate session is dedicated to the radionuclide therapy. On Friday, it will be discussed all types of incidents due to hardware or human errors.

The course will be held in English and will be free of charge.

You can find the application on the following link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpyMx99svmY8kZUPyctqyMJkNlJ7Gs4Zu4rQRNX_rYEcGxwA/viewform?usp=sf_link

In case you are not able to do this, you can send us an e-mail on:
course_registration23@bsbpe.org

Deadline: 20-th January

Program: Program

Time and place: 23-27-th January 2023, Acibadem City Clinic Tokuda Hospital, fl. 9

Organizing committee:
assoc. prof. Desislava Kostova-Lefterova
Anna Zagorska, Ph.D.
Desislava Ivanova, Ph.D.
prof. Michel Israel
Filip Simeonov, Ph.D.
Petranka Gagova, Ph.D.

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

PAST

 The scientific-practical meeting “MODERN CHALLENGES IN MEDICAL PHYSICS – DOSIMETRY AND QA IN RADIOTHERAPY AND RADIOSURGERY” was held in Pleven

60 medical physicists and specialists from the field of the radiotherapy gathered in Pleven for a two-day National Meeting on “Modern Challenges in Medical Physics – Dosimetry and Quality Control in Radiotherapy and Radiosurgery”. Co-organizer and host of the forum was “Heart and Brain Hospital”, Pleven, together with the Bulgarian Society of Biomedical Physics and Engineering, IBA Dosimetry and Ferromed 97. The meeting was attended by international experts in the field – Eduard Gershkevich, expert at the International Atomic Energy Agency and Yuri Kirpichev from CH Consult. The International Day of Medical Physics (November 7) was also celebrated with the forum in Pleven.

PROGRAM - Program

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

Dear colleagues and friends,

BSBPE is pleased to invite you to participate in

ХХXIX-th WORKSHOP
“PHYSICS IN HUMAN AND ENVIRONMENT PROTECTION”

 

main topic:

 • Training and practice in medical physics

14 – 16 October 2022

Hotel “Divite petli”, Rila mountain

 

FIRST ANNOUNCEMENT - First announcement
PARTICIPATION FORM - Participation form
INSTRUCTIONS FOR THE ABSTRACTS - Abstract

PROGRAM - Program

The deadline for filling the participation form and the abstracts is extended to 16.09.2022 !

 

We are expecting you!

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

PAST

“Radiation exists even though we can`t see it, but we can see the effects of it.”

Mario Marengo

 

In the period 16-30 September 2022, on the territory of “Ajibadem City Clinic UMBAL Tokuda”, Sofia was held a course on “Radiation protection, quality assurance and optimization in PET/CT and EANM accreditation”. The course was organized and coordinated by medical physicist Anna Zagorska, in connection with an approved by the International Atomic Energy Agency national project on a topic “Enhancing National Capacity for Ensuring Radiation Protection of Patients Undergoing High Dose Medical Imaging Procedures”. The lectures were held by two of the international experts in the field, Mario Marengo, PhD, medical physicist and radiation protection expert and Terez Sera, PhD, medical physicist and radiation protection Officer, Clinic of Radiology, University of Szeged. Medical physicists working in the nuclear medicine departments, medical physicists performing quality control, as well as graduates in medical radiological physics, with a focus on nuclear medicine, X-ray technicians, engineers and radiochemists took part in it. The participants had the opportunity to take part in the practical experience during the practical sessions. Participants and experts shared their experience in the field of medical physics and nuclear medicine. Each of the participants in the course successfully upgraded their knowledge. This will be integrated into clinical practice and teamwork between doctors, X-ray lab technicians, medical physicists, radiochemists and engineers as part of the process to optimize PET/CT research and provide images with uncompromised diagnostic image quality at a minimum dose for the patient.

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

PAST

Dear colleagues,

BSBPE is pleased to invite you to participate in a General meeting with the following agenda:
1. Annual activity report – 2021.
2. Annual finance report – 2021.
3. Others.

The meeting will be held on 29-th August 2022, 16.00 h., in the NCRRP  building, with an address: Sofia, bul. “St. George Sofiiski” № 3, building № 7.

We are expecting you!

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

PAST

In the period 13-17 June 2022, on the territory of the National Cardiology Hospital, Sofia was held a course on “Radiation protection, quality assurance and optimization in computed tomography”. The course was organized and coordinated by Desislava Kostova-Lefterova, in connection with an approved by the International Atomic Energy Agency national project with a topic “Enhancing National Capacity for Ensuring Radiation Protection of Patients Undergoing High Dose Medical Imaging Procedures”. The lectures were led by two of the international experts in the field, David Platten, United Lincolnshire Hospitals NHS Trust, Lincoln County Hospital and Elly Castellano, The Royal Marsden NHS Foundation Trust (London, UK). The participants had the opportunity to gain practical experience and knowledge from the experts, both during the lectures and the practical sessions and discussions. The participants and the experts shared their experience. Each of the participants in the course successfully upgraded his/her knowledge. This knowledge will be integrated into the clinical practice and will be used in the optimization process.

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   ….

PAST

Dear colleagues and friends,

BSBPE is pleased to invite you to participate in

ХХXVIII-th WORKSHOP
“PHYSICS IN HUMAN AND ENVIRONMENT PROTECTION”

 

main topic:

 • 50 years BSBPE – history and future in the service of healthcare

22 – 23 October 2021

ZOOM:

https://zoom.us/j/4058374101?pwd=ME1STWtpNEl6Nlo2MUg2Snl4SlRNUT09

PROGRAM - Program

FIRST ANNOUNCEMENT - First announcement
CERTIFICATE FORM – Certificate form
INSTRUCTIONS FOR THE ABSTRACTS - Abstract

The deadline for the abstracts is extended to 17.10.2021 !

The articles will be published in ”Bulgarian Journal of Public Health” !

We are expecting you!

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

PAST

Dear colleagues,

BSBPE is pleased to invite you to participate in a General meeting with the following agenda:
1. Change in the BSBPE regulations.
2. Annual finance report.
3. Others.

The meeting will be held on 29-th September 2021, 16.00 h., in the NCRRP  building, with an address: Sofia, bul. “St. George Sofiiski” № 3, building № 7.

We are expecting you!

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

PAST

Dear colleagues and friends,

BSBPE is pleased to invite you to participate in the

XIII-th NATIONAL CONFERENCE ON MEDICAL PHYSICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING

 with international participation

2 – 13 November 2020

Co-organizer: Medical University – Plovdiv

Endorsed by EFOMP and IOMP

The Conference is dedicated to 7th November,
the International Day of Medical Physics,
under the motto“Medical Physicist as a Health Professional”

IDMP2020-Poster

Dear colleagues,

After careful consideration of the COVID-19 situation, we took the difficult decision to perform on line the XIIIth National Medical Physics and Biomedical Engineering Conference 2020 with international participation. The virtual event will consist of series of webinars, presented by invited lecturers in November 2020.

More information at http://nmpec2020.bsbpe.org

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

IRPA 16 Radiation Harmonization – Standing United for Protection

6-12 July 2024, Orlando, USA

http://www.irpa2024.com/

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

3d European Congress of Medical Physics

June 16-19, 2021
Torino, Italy

https://www.efomp.org/index.php?r=pages&id=ecmp#

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

World Congress on Medical Physics & Biomedical Engineering

30 May-4 June 2021, Singapore

https://2018.iupesm.org/world-congresses/

PAST

 

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

ICBMP 2020: 14. International Conference on Biophysics and Medical Physics

July 16-17, 2020
Stockholm, Sweden

https://waset.org/biophysics-and-medical-physics-conference-in-july-2020-in-stockholm

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

8th MR in RT Symposium

May 25-27, 2020
Heidelberg, Germany

https://www.dkfz.de/en/medphys/MRinRTHD2020/MRinRTHD2020.html

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

Nordic Association for Clinical Physics

NACP 2020

May 10-12, 2020
Reykjavik, Iceland

https://www.nacp2020.org/

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

ESTRO 2020

April 3-7, 2020
Vienna, Austria

https://www.estro.org/Congresses/ESTRO-2020/ESTRO-2020

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

SPIE BiOS20 – Biomedical Optics |
Part of SPIE Photonics West 2020

February 1-6, 2020
San Francisco, United States

https://spie.org/conferences-and-exhibitions/photonics-west/bios?utm_id=rpwbcscaw

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

November 7, 2019:

INTERNATIONAL DAY OF MEDICAL PHYSICS

IT’S A MEDICAL PHYSICS WORLD!

 

The Bulgarian Society of Biomedical Physics and Engineering prepared a short video demonstrating the duties of medical physicists and their availability in the country. This is the English version of the video.
…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

International Symposium on Trends in Radiopharmaceuticals (ISTR-2019)

28 October–1 November 2019, Vienna, Austria

https://www.iaea.org/events/istr-2019

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

2019 IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference

26 October-2 November 2019, Manchester, UK

http://ieeenssmic.wpengine.com/2019/

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

32nd Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine

12-16 October 2019, Barcelona Spain

https://www.eanm.org/congresses-events/future-congress/

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

Joint 12th EBSA 10th ICBP-UIPAP Biophysics Congress

20-24 July 2019, Madrid, Spain

http://www.ebsa2019.com/index.php

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

Dear colleagues and friends,

BSBPE is pleased to invite you to participate in

ХХXVIIth WORKSHOP
“PHYSICS IN HUMAN AND ENVIRONMENT PROTECTION”

 

 

main topics

 • Contemporary Trends and Challenges
  in Radiation Therapy
 • Innovative Technologies in Diagnostic Radiology
 • Biological Modeling Systems and Biomedical Telemetry


21 – 23 June 2019

Hotel “Divite petli”

Rila mountain

Program

Sponsors of the event:

 

 

 

 

 

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

International Symposium on Standards, Applications and Quality Assurance in Medical Radiation Dosimetry (IDOS 2019)

18–21 June 2019, Vienna, Austria

https://www.iaea.org/events/idos2019

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

3rd International Conference on Dosimetry and its Applications (ICDA-3)

27-31 May 2019, Lisbon, Portugal

http://www.ctn.tecnico.ulisboa.pt/icda-3/

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

ESTRO 38

26-30 April 2019, Milan, Italy

https://www.estro.org/congresses-meetings/items/estro-38

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

IEEE International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI)

8-11 April 2019, Venice, Italy

https://biomedicalimaging.org/2019/

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

ECR 2019 The Bigger Picture

27 February-3 March 2019, Vienna Austria

https://www.myesr.org/congress

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

ICONRADEM 2019

9-11 February, 2019 at Jaipur, Rajasthan, India

http://iconradem.org/

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

Dear friends,

November 7, 2018 we shall celebrate the 6th

International Day of Medical Physics

Medical Physics for Patient Benefit

 

We wish you an amazing holiday!

 

For another year our professional holiday was reflected in the media. Some of the events can be seen at the following links: 

https://www.24chasa.bg/zdrave/article

https://www.24chasa.bg/zdrave/article/7158814

http://www.vratzadnes.com/

https://www.acibademcityclinic.bg/bg/sofia_oncology/news/znaete-li-kakvo-raboti-medicinskiqt-fizik?

https://www.facebook.com/rozalinda.rashkova

The events held in Bulgaria were reflected on the websites of EFOMP
and IOMP

http://www.iomp.org/idmp/index.php/95-idmp-2018/158-idmp-2018-in-bulgaria

https://www.efomp.org/index.php?r=pages&id=idmp-2018

 

 

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

18th Asia-Oceania Congress of Medical Physics (AOCMP) in conjunction with the 16th South-East Asia Congress of Medical Physics (SEACOMP)
11-14 November 2018, Kuala Lumpur, Malaysia
http://www.aocmp2018.com/info

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

 

 

 


ХХXVIth WORKSHOP
“PHYSICS IN HUMAN AND ENVIRONMENT PROTECTION”

 

 

main topics

 • New Detector Technologies
 • Professional Realization in the Field of Biomedical Physics and Engineering
 • Patient and Staff Protection in Diagnosis and Treatment with Ionizing and Non Ionizing Radiation
 • Medical Applications of 3D printing

“July Morning”

29 June – 1 July 2018

Sponsors of the event

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

3rd International Conference on 3D Printing in Medicine
4-5 May 2018, Mainz, Germany
http://www.3dprint-congress.com/

ICMPRPR 2018 : 20th International Conference on Medical Physics, Radiation Protection and Radiobiology
14-15 May 2018, London, UK
https://waset.org/conference/2018/05/london/ICMPRPR

European Congress of Medical Physics
23-25 August 2018, Copenhagen, Denmark
http://ecmp2018.org/

World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering
3-8 June 2018, Prague, Czech Republic
http://www.iupesm2018.org/

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

Dear friends,

November 7, 2017 we shall celebrate the 5th

International Day of Medical Physics

“Medical Physics: Providing a Holistic Approach to Women Patients and Women Staff Safety in Radiation Medicine”

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

Dear colleagues,

BSBPE, together with International Atomic Energy Agency, is pleased to invite you to participate in

COURSE ON OPTIMIZATION IN COMPUTED TOMOGRAPHY

8-9.11.2017, Acibadem City Clinic Tokuda Hospital

More information here

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

ESMPE European School for Medical Physics Experts is organizing a course on “Computed Tomography.Technology, Dosimetry, Optimization” that will be held in Prague from 25 to 27 January 2018. Deadline for applications: December 25, 2017. Flyer

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

ХХXVth WORKSHOP
“PHYSICS IN THE PROTECTION OF HUMANS
AND THE ENVIRONMENT”

main topics

Problems of Education on Biomedical Physics and Engineering

Innovations and Technological Advances
in Physics and Engineering

16 – 18 June 2017

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

2nd Training School: Methods for breast tumour modelling and breast imaging, MaXIMA project

The participation is free!

The program includes presentations / lectures from distinguished invited speakers, followed by open discussion between participants and experts.

12-14 July 2017, Varna, Bulgaria

http://maxima-tuv.eu/2-nd-training-school-methods-for-breast-tumour-modelling-and-breast-imaging/

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

XII-th NATIONAL MEDICAL PHYSICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING CONFERENCE - NMPEC
With International participation
SOFIA, BULGARIA
3- 5 November 2016

NEW TECHNOLOGIES FOR EXPLORATION AND TREATMENT IN MEDICINE

XII-th National Congress of Bulgarian Society of Biomedical Physics and Engineering-BSBPE
and
45 years Bulgarian Society of Biomedical Physics and Engineering-
45 years of excellence

Organized by
Bulgarian Society of Biomedical Physics and Engineering

Co-organized by
Union of Physicists in Bulgaria
 

More info -  http://bsbpe.org/nmpec2016

 …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

The Third National Congress on Physical Sciences

Sofia, Bulgaria, 29 September – 2 October, 2016

Schedule Section 8: MEDICAL PHYSICS AND BIOPHYSICS

Download

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

…..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..   …..

 

Dear colleagues and members of BSBPE,

 

The Organising Committee of the XXXIInd colloquium „Physics in the Protection of Humans and the Environment” is pleased to invite you to the annual forum with main topic this year „Light in Medicine“.The year 2015 is declared by the UN as “International Year of Light and Light Based Technologies”. With this colloquium BSBPE is participating in the Bulgarian programme, dedicated to the “Year of Light”

 

ХХXIInd COLLOQUIUM “PHYSICS IN THE PROTECTION OF HUMANS AND THE ENVIRONMENT”
“LIGHT IN MEDICINE”
Sofia, 5-7 June 2015


 

7th November – INTERNATIONAL DAY OF MEDICAL PHYSICS

 

 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON RADIATION PROTECTION IN MEDICINE
30 May – 2 June 2014, Varna, Bulgaria
www.rpm2014.org 

 

7 NOVEMBER – INTERNATIONAL DAY OF MEDICAL PHYSICS

 

EUROPEAN MEDICAL PHYSICS AND ENGINEERING CONFERENCE
18-20 October 2012, Sofia
empec2012.bsbpe.org

https://www.24chasa.bg/zdrave/article

https://www.24chasa.bg/zdrave/article/7158814

http://www.vratzadnes.com/

https://www.acibademcityclinic.bg/bg/sofia_oncology/news/znaete-li-kakvo-raboti-medicinskiqt-fizik?

https://www.facebook.com/rozalinda.rashkova