Начало
Home
За нас
About us
Събития
Events
Полезно
Information
Контакти
Contacts
Tuesday July 23, 2024

CT course

 Уважаеми колеги,

БДБФИ, съвместно с Международна агенция за атомна енергия, има удоволствието да ви покани да вземете участие в

ТЕМАТИЧЕН КУРС  „ОПТИМИЗАЦИЯ В КОМПЮТЪРНАТА ТОМОГРАФИЯ”

Курсът е предназначен за рентгенолози, рентгенови лаборанти, медицински физици, сервизни инженери и други специалисти с интереси и опит в областта.

Курсът е кредитиран като форма на продължителна квалификация за лекари и рентгенови лаборанти

Програма  обновена  български   английски

Лекции от курса:

http://bsbpe.org/wp-content/uploads/2017/11/Lectures-web-1.rar

http://bsbpe.org/wp-content/uploads/2017/11/Lectures-web-2.rar

http://bsbpe.org/wp-content/uploads/2017/11/Lectures-web-3.rar

http://bsbpe.org/wp-content/uploads/2017/11/Lectures-web-4.rar

http://bsbpe.org/wp-content/uploads/2017/11/Lectures-web-5.rar

 

Дати на провеждане: 8-9 ноември 2017 г.

Място: Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда, 9 етаж, аула

Работен език: Английски

Лектори:

Mannudeep Kalra – radiologist, Massachusetts General Hospital, USA

Dean Pekarovic – senior radiographer, University Clinical Centre, Ljubljana, Slovenia

Български лектори

Такса за участие:

Срокът за регистрация и заплащане на ранната такса се удължава до 22.10.2017 г.!

Ранна такса (до 22.10.2017 г.)   55 лв. за лекари и лаборанти (с включени кредитни точки)

                                                      50 лв. за други специалисти

Късна такса:                                150 лв., заплаща се на място, без издаване на фактура!

Фактури се издават само при заплащане по банков път до 22.10.2017 г.!

Освободени от такса участие: студенти, специализанти, докторанти (да приложат копие от документ за зачисляване, договор или друг документ, удостоверяващ статута)

Данни за заплащане на таксата по банков път (до 15.10.2017 г.)

Банка: ОББ
IBAN: BG 35 UBBS 8002 1026 6928 30
BIC: UBBS BGSF
Получател: Сдружение БДБФИ
Основание: Такса участие в курс КТ, име на участника

Срок за изпращане на регистрационната форма и за плащане на ранната такса за участие: 15.10.2017 г.

Регистрационна форма

Препоръка: Като предварителна подготовка участниците да преминат електронния курс на обучение на Международна агенция за атомна енергия Radiation Dose Management in Computed Tomography,
https://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content/News/10-e-learning.htm

 

С подкрепата на Международна агенция за атомна енергия

Организатори:

Българско дружество по биомедицинска физика и инженерство

Българска асоциация по радиология

Българско дружество по кардиоторакална рентгенология

Българска асоциация на лаборантите в образната диагностика и терапия

Аджибадем Сити Клиник