Начало
Home
За нас
About us
Събития
Events
Полезно
Information
Контакти
Contacts
Tuesday July 23, 2024

Колоквиум

ХХX-ти ЮБИЛЕЕН КОЛОКВИУМ

“ФИЗИКАТА В ОПАЗВАНЕТО НА ЧОВЕКА
И ОКОЛНАТА МУ СРЕДА”

 

П Р О Г Р А М А

15 юни 2012 , петък

16.00 17.00 ч.: Регистрация

17.30: Откриване на колоквиума

доц. Петър Триндев – председател на БДБФИ

17.45 – 19:00: Сесия I. „Радиация и екология”

17.45 -18.05: Даниел Вучков, НЦРРЗ – Проучване на концентрацията на радон в детски градини и училища на територията на район Кремиковци

18.05 – 18.25: Бистра Куновска, НЦРРЗ – Оценка на радиационното замърсяване на жизнената среда в района на бивш уранодобивен обект – рудник „Сливен”

18.25 - 19.00: Представяне на новата книга на проф. Георги Василев

20.00 - 23.00 - Вечеря и коктейл за добре дошли!

 

16.06.2012, събота

9.00 -13.00: Сесия IIНанотехнологии и възобновяеми източници”

9.00 – 9.30: проф. Живко Желев ТК-99-Нанотехнолгии: Българските нанотехнологии за здравеопазване в Европейския съюз и света

9.30 – 10.00: доц. Василка Пенчева Нанотехнологиите на бъдещето и отношението им към човешкото здраве и околната среда.

10.00 – 10:30: проф. Георги Василев – Великата илюзия, наречена възобновяеми източници на енергия.

10:30 – 11:00: Дискусия

11.00 – 11.30: Почивка

11.30 – 12:30: Сесия IIIНовите технологии и медицинските физици

11.40 – 12.00: д-р Славик Табаков – вицепрезидент на Международната организация по медицинска физика (IOMP)

12.00 – 12.15: доц. Женя Василева – Квалификацията на медицинските физици в България

12.15 – 13.00 – Дискусия

13.00 ч. Обяд

14.00 – 17.00: Сесия IV “Нови технологии и риск”

14.00 – 14.30: гл.ас. Любомир Трайков, Медицински университет-София –Приложение на интравиталната-конфокална-флуоресцентна микроскопия за изследване на кръвно мозъчната бариера-BBB при плъхове in vivo”.

14.30 – 15:00: доц. Иван Антонов, Медицински университет-София-

15:00 – 15:30: гл.ас. Николай Атанасов, Колеж по телекомуникации и пощи – Изследване влиянието на формата и геометричните размери на числени модели на мобилен телефон върху количеството отложена електромагнитна енергия.

15.30 – 16.30: Кръгла маса на тема: „Нови технологии и риск”

16.30 – 18.30: Постерна сесия

20.00Тържествена вечеря


17
юни 2012, неделя

9.00: Екскурзия